top of page
3D fremstillingsprinter

Wear and Care blesensor

Wear and Care blesensor fungerer som en skifteindikator, og giver besked ved første vandladning og når en ble er fuld. Sensoren måler fugtigheden i bleen og giver besked om vandladning, men ikke afføring. Sensoren passer til alle bletyper, og fungerer ved at påsætte en blestrimmel uden på bleen, som blesensoren ( INKO sender) påmonteres. Sensoren kræver ikke WIFI.


Data sendes til en portal, som personalet er opkoblet til.

Oplysningerne kan bidrage til, at borgeren får skiftet bleen rettidigt, at borgeren ikke forstyrres unødigt, faglige beslutninger om blevalg, optimere arbejdsgange for personalet, reducere bleforbrug, indsætte forebyggende toiletbesøg mv. Data kan både tilgås via tablet og PC.

Vi har 2 sensorer.


Præsentationsvideo: Klik her

 

Booking: Outlook


Lokation: Fremgår af Outlook


Ressourceperson: Rikke Nymann Lund


Målgruppe: Primære målgruppe SOSU og PA

Anvendes på SOSU, PA, KompetenceCenteret samt rekruttering.


Wear and care blesensor kan eks anvendes hos de borgere, som ikke selv er i stand til at give udtryk for behovet for bleskift. Måske har disse borgere gentagne UVI eller hudproblemer. Måske er disse borgere udadreagerende, når du som personale skal tilse bleen. Måske døjer disse borgere med lækageproblemer. Måske har borgeren ofte bleen på alt for længe, hvilket både er uværdigt og ikke lever op til de infektionshygiejniske retningslinjer.


Forslag til fag / fagmål:

Fag hvor der eks arbejdes med emnerne inkontinens, velfærdsteknologi, arbejdsmiljø, livskvalitet, Klima, hudproblemer, dehydrering mm. En ide er også at sammenligne denne teknologi med Tena identifi, for at få indsigt i hvilke data de 2 teknologier på hver sin måde kan bidrage til faglig beslutningsstøtte.


Undervisningsmateriale:


Quickguide: Klik her


Link til producent: Klik her


Rengøring: Logger kan rengøres med ikke-ætsende desinficeringsmiddel/ sprit swaps


 


bottom of page