top of page
3D fremstillingsprinter

Tena Identifi


Tena Identifi er en intelligent blesensor. Den består af en logger, som påmonteres en ble. Loggeren sender data via mobilnetværk til en sikker webportal, hvor de analyseres og konverteres til en grafisk vandladningsrapport.

Til systemet hører bestemte bleer, som er forsynet med nogle ”tråde.” Ved hver bleskift flyttes loggeren med. Der måles over 72 timer.

I vandladningsrapporten ses både urinmængde, vandladningstidspunkter og tidspunkter for på- og af montering af sensor.

Tena Identifi anvendes som led i faglig beslutningsstøtte omkring problematikker i relation til urininkontinens.

Der er integration til Cura og Nexus

Instruktionsvideo Klik her

 

Booking: Outlook


Lokation: Fremgår af Outlook


Ressourceperson: Rikke Nymann Lund


Målgruppe: Primære målgruppe SOSU og PA

Anvendes på SOSU, PA, Kursus samt rekruttering


Forslag til fag / fagmål: Undervisning relateret til urininkontinens eller undervisning omhandlende livskvalitet, miljø, teknologivurdering mv indgår.

Tena Identifi anvendes som led i udredning af urininkontinens, for at kvalificere blevalg eller som faglig beslutningsstøtte i forhold til plejetiltag. Det kan være i forhold til UVI, hudproblemer, tidspunkter for ble skift eller toiletbesøg, lækageproblemer mv.


Undervisningsmateriale: Klik her


Quickguide: Klik her


Brugermanual:


Link til producent: Klik her


Rengøring: Logger kan rengøres med ikke-ætsende desinficeringsmiddel/ sprit swaps


 


bottom of page