top of page
3D fremstillingsprinter

Spirometer - Spirobank II Smart


Spirometri er den mest almindelige af lungefunktionstestene. Det måler lungefunktion, specifikt mængden og/eller hastigheden af ​​luft, der kan inhaleres og udåndes.


Spirobank II Smart er et fuldt udbygget med mulighed for brug i flere forskellige setups.


Det er således muligt at udføre alle tænkelige lungefunktionsundersøgelser inkl. reversibilitets tests (supplerende undersøgelse efter inhalation af medicin). Der er tilkøbt engangsturbiner (mundstykke)


Spirometeret kan anvendes både af fagfolk og af borgere selv, der ønsker at følge og evt. sende lungefunktionsmålinger til fagpersonale. Anvendes ved nedsat lungefunktion og er nyttigt til vurdering af vejrtrækningsmønstre, der identificerer tilstande såsom astma, lungefibrose, cystisk fibrose og KOL. 

Booking: Outlook


Lokation: Fremgår i Outlook


Ressourceperson: Mette Kampmann Jessen samt Rikke Nymann Lund og Kasper Ejgaard (IT opkobling)


Målgruppe: Målrettet Kursus og SOSU


Hvad er spirometri klik her


Forslag til fag / fagmål: Under udarbejdelse


Undervisningsmateriale:


Quickguide: MIR Spirobank Smart app på iPad: Klik her


Brugermanual: Under udarbejdelse


Link til producent: Klik her


Rengøring: Efter endt undervisning rengøres sensor med de vedlagte desinfektionsservietter, inden den placeres i kufferten.


Loginoplysninger: Klik her

 


bottom of page