top of page
3D fremstillingsprinter

SoundEar Classic


SoundEar også kaldet elektronisk øre er en måde at skabe opmærksomhed om larm og støj i skole, SFO eller anden pædagogisk institution. SoundEar måler støjen i et givent lokale og visualiserer den ved lysdioder, som er nemme for børnene at forstå.


Øret på apparatet skifter fra at lyse grønt til at lyse gult eller blinke rødt, når støjniveau stiger.


SoundEar er ikke placeret fast et sted, men kan i stedet tages med i undervisningen forskellige steder og i forskellige situationer for at måle og synliggøre støj og lydgener.


I kassen ligger strømforsyningen.

 

Booking: Outlook


Lokation: Fremgår i Outlook


Ressourceperson: Lilja Snorradottir


Målgruppe: Alle undervisere, GF2PA, rekruttering samt PA-elever


Forslag til fag / fagmål:

PA Digital Kultur mål 6 (Eleven kan vurdere og begrunde behovet for velfærdsteknologi, sociale- og digitale medier som hjælpemiddel til øget selvhjulpenhed og styrket livskvalitet hos den pædagogiske målgruppe)

Arbejdsmiljø på tværs af SOSU og PA samt kursus


Undervisningsforløb: Under udarbejdelse


Quickguide: Klik her


Brugermanual: Vedlagt produktet


Link til producent: Klik her


Rengøring: Tørres af med sprit

 


bottom of page