top of page
3D fremstillingsprinter

Roommate
Roommate et digitalt tilsynssystem, der kan give alarm til fx plejepersonale hvis en borger forlader sin seng om natten, er væk for længe fra værelset, er urolig eller falder på gulvet.


Systemet afskiller sig fra andre overvågningssystemer ved, at der ikke er konstant tilsyn på borgeren. Det betyder at personalet kan tjekke når det er relevant eller hvis der gives en advarsel eller alarm. Hvis der sendes en advarsel eller alarm tages der et sløret billede, der sendes til personalet for at kunne vurdere om det er en situation, der skal handles på med det samme.


Målet er at skabe en tryg hverdag for både borger, pårørende og personale.

Det digitale tilsyn kan midlertidigt slås fra hvis borgeren får besøg af pårørende eller andre.


Roommate er tiltænkt til at bruges på plejehjem, i private boliger og bofællesskaber for fx demente eller udviklingshæmmede


Roommate kan bidrage til at skabe øget tryghed, bedre søvnkvalitet, faldforebyggelse

og bedre arbejdsmiljø for personalet.Se norsk introvideo på producentens hjemmeside: Klik her
 

Booking: App udrullet på skolens Ipads. Teknologien er opsat i et lokale på skolen.

klik her (kun læreradgang)


Link til portal her: Klik her .

Koder (lærer adgang): Klik her


Ressource person: Kenneth Pihl


Målgruppe: SOSU, PA og KompetenceCenter


Forslag til fag / fagmål: Fag hvor der undervises i teknologiforståelse, faldforebyggelse, arbejdsmiljø, livskvalitet, etik etc.


Denne teknologi kan i undervisningen evt. anvendes sammen med: Otiom sporingsbrik, Katten Molly, Inmu relax musikpude.


Quickguide: Klik her


Link til producent: Klik her


Rengøring: Aftørres med klud

 


bottom of page