top of page
3D fremstillingsprinter

DoseCan


DoseCan er en medicinboks med påmindelse, medicin og kvittering i samme boks.

I boksen kan anbringes medicinæsker, plastre, øjendråber, dosispakket medicin eller hvad man ønsker påmindelse om. Det er udviklet i tæt samarbejde med borgere og plejepersonalet i de danske kommuner, for at sikre den medicinske behandling bliver overholdt.


Hos borgeren kommer der alarm som skal kvitteres for på OK knappen på boksen.

Hos pårørende eller personale indkommer en alarm hvis borger ikke kvitterer.


Kvittering fra borger: Her er der forskellige muligheder, for at borger ikke bliver bevægelsesindskrænket:


-Kvittering på boksen (OK knappen)

-Viderestilling fra boks til mobiltelefon, så kvittering foregår herfra (Dose light)

-Ved dosispakket medicin- scan stregkode med mobilen og kvittér


DoseCan rummer forskellige påmindelsesmuligheder. Der arbejdes på flere- specielt for at ramme yngre målgrupper. Dette er efterspurgt i sundhedssektoren.

Målgruppen er borgere i rehabiliterende øjemed.


Der er lavet integration til Nexus og Cura 

Booking: Outlook


Lokation: Fremgår i Outlook


Ressourceperson: Rikke Nymann


Målgruppe: Alle der har behov for at blive påminde om medicinindtagelse.


Æsken kan anvendes i undervisning både på SOSU, Kursus, PA og rekruttering.


Forslag til fag / fagmål: Farmakologi, kursus aktiviteter med velfærdsteknologi og/eller medicin, Medicinhåndtering på PA.


Quickguide: Klik her


Brugermanual: Klik her


Undervisningsmateriale: Klik her


Link til producent: Klik her


Loginoplysninger (Kun for lærere): Klik her


Rengøring: Låget kan tages af, og låget må kun renses med sprit på en klud. Resten af boksen tåler opvask.

 


bottom of page